www.onel.ir

قیمت سنگ ها در سنگبری K2  گاهی در مقایسه با سنگبری های دیگر بیشتر است اما این تفاوت نماد مقرون به صرفه نبودن نیست، در واقع استفاده از مواد اولیه عالی، فرآوری به روز و کیفیت عالی با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی، باعث شده اند تا یک دست بودن سنگ ، ضخامت مطلوب، صیقل عالی و دیگر موارد مورد نیاز برای تهیه ی سنگ ساختمانی و تزئینی ، همگی در این سنگبری در اعلا در نظر گرفته شده و اعمال گردد.

پس انتخاب و خرید از سنگبری k2  کاملا مقرون به صرفه است.