نمایشگاه روسیه

نمایشگاه بین المللی روسیه برای سنگ های طبیعی   تاریخ 21- 24 ماه ژوئن 2016 در شهر مسکو   بخشهای عمده ی نمایشگاه :   تکنولوژی ها ، کارهای شیمیایی برای حفظ  و مراقبت از سنگ ، قبرهای تاریخی، کارهای ترمیم شده، محصولات سنگ، آثار هنری و   سوغاتی ها،  محصولات شامل نماها، استفاده از…

جزییات